phone-icon.jpgDISPEČING pre časové objednávky +421 940 606 616phone-icon.jpg

Kontaktujte nás: +421948226277 | timetransiteu@gmail.com

FB LIKE

BONUS

Bonusové podmienky.

Štartovací bonus sa spúšťa vodičom za nasledovných podmienok: 

 • Dátum spustenia bude vodičom registrovaným v systéme oznámený vopred podľa jednotlivých lokalít kde sa služba spúšťa.
 • Bonus je možný pripísať len vodičom registrovaným cez TIME TRANSIT - taxislužba ktorá má vlastnú registráciu musí poskytnúť zoznam vodičov ktorých chce pre bonus zaregistrovať.
 • Taxislužba po dohode si vyberie či sa bonus bude pripisovať vodičom priamo alebo sumárne taxislužbe.
 • Bonus sa pripisuje spätne za predošlý týždeň priamo v aplikácii do kreditového účtu.
 • Vodič musí spĺňať podmienky stanovené na pripísanie bonusu. Splnenie podmienok kontroluje dispečing aplikácie TIME TRANSIT.
 • Bonus za dané obdobie je Váš aj pokiaľ prestanete aplikáciu používať a môžte si ho kedykoľvek vybrať z účtu.

Bonus ŠTART podmienky pripísania:

Bonus ŠTART sa pripisuje po dobu 4 týždňov od oznámenia o spustení aplikácie v danej oblasti pre vodičov registrovaných v danej pobočke.

10 € - po registrácii a aktivácii aplikácie TAXY KEY cez taxislužbu TIME TRANSIT na spustenie a odskúšanie funkčnosti aplikácie

40 € - po prvom týždni - pre vozidlá NEOZNAČENÉ nálepkami TIME TRANSIT - vozidlo musí byť prihlásené a aktívne v systéme minimálne 40 hodín za daný týždeň a musí prijať minimálne 70 % objednávok z aplikácie a dispečingu TIME TRANSIT ktoré mu systém priradí.

50 € - po 2 až 4 týždni  - pre vozidlá NEOZNAČENÉ nálepkami TIME TRANSIT - vozidlo musí byť prihlásené a aktívne v systéme minimálne 40 hodín za každý týždeň a musí prijať minimálne 70 % objednávok z aplikácie a dispečingu TIME TRANSIT ktoré mu systém priradí.

90 € - po prvom týždni - pre vozidlá OZNAČENÉ nálepkami TIME TRANSIT - vozidlo musí byť prihlásené a aktívne v systéme minimálne 40 hodín za daný týždeň a musí prijať minimálne 70 % objednávok z aplikácie a dispečingu TIME TRANSIT ktoré mu systém priradí.

100 € - po 2 až 4 týždni - pre vozidlá OZNAČENÉ nálepkami TIME TRANSIT - vozidlo musí byť prihlásené a aktívne v systéme minimálne 40 hodín za každý týždeň a musí prijať minimálne 70 % objednávok z aplikácie a dispečingu TIME TRANSIT ktoré mu systém priradí.

 • OZNAČENIE VOZIDLA - vozidlo má nálepky s QR kódom na stiahnutie aplikácie, vozidlo nesmie mať označenie BOLT, vozidlo musí byť označené v súlade so zákonom 56/2012 Z.z. ako vozidlo TAXI. Vozidlá neoznačujeme žiadnym telefónnym kontaktom, má Váš firemný polep a kontakty nakoľko vybavujete svoje vlastné objednávky nezávisle na používaní aplikácie.
 • Na vozidlá s polepom BOLT sa vzťahuje len bonus BEZ OZNAČENIA

 • BONUS je neprenosný medzi subjektami - taxislužba ktorej bol poskytnutý môže rozhodnúť ktorému vodičovi a v akej výške ho poskytne bez ohľadu na tieto podmienky.
 • Pokiaľ neboli splnené podmienky a bonus nebol pridelený, obdobie na poskytnutie bonusu sa nepredlžuje.
 • Pridelenie bonusu nie je právne vymáhateľné a spol. SAR Development SK s.r.o. si vyhradzuje právo na jeho zmeny alebo zrušenie aj bez predošlého upozornenia.